ข่าวประชาสัมพันธ์


-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานประเทศมาเลเซีย กับบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn. Bhd. 2014-08-25

-- คณะกรรมการการแรงงานไต้หวัน(CLA) อนุญาตให้บริษัทจัดหางานไทยเป็นผู้มีสิทธิจัดส่งคนหางานไปทำงานในไต้หวันเพิ่มเติม 5 บริษัท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 2014-08-20

-- ประกาศสำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ เรื่อง กระทรวงแรงงานสิงคโปร์ (MOM) เตือนนายจ้างเรื่องใบรับรองแพทย์ 2014-08-15

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท KAIFA INDUSTRIAL CO., LTD. 2014-08-08

-- ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างมาเก๊า บริษัท Sand China Limited มาเก๊า 2014-08-05

-- ประกาศรับสมัครและคัดเลือกคนหางานตำแหน่ง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จำนวน 50 อัตรา เพื่อไปทำงานกับบริษัท สิงคโปร์แอร์ไลน์ส์ จำกัด 2014-08-01

-- ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย บริษัท Sin Ter May Sdn. Bhd. 2014-07-31

-- รายชื่อโรงเรียนเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จำนวน 15 แห่ง(ล่าสุด) 2014-07-29

-- รายชื่อบริษัทจัดหำงานที่ได้รับหนังสือรับรองเป็นองค์กรผู้ส่งคนหางาน ไปทำงานต่างประเทศตามระบบโครงการฝึกงานและฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค 2014-07-28

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในประเทศมาเลยเซียกับนายจ้างบริษัท BEA Threapy Sdn. Bhd. 2014-07-18

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2557 ครั้งที่ 3 2014-07-10

-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2557 ครั้งที่ 3 2014-07-01

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รัฐบาลประกาศบังคับใช้กฎหมายอาญาอิสลาม 2014-07-01

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กับนายจ้างบริษัท Royal Touch Spa (เพิ่มเติม) 2014-06-24

-- สถานการณ์ความไม่สงบในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย 2014-06-16
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] Next>>