ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจจุบันวันที่ : 30 พ.ย. 2558
-- รายชื่อคนงานที่รับ CCVI และ CID สำหรับคนงานที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้(UPDATE 27/11/2015) 27 พ.ย. 2558

-- ประชาสัมพันธ์ รายชื่อผู้ที่จะเดินทางไปทำงาน สาธารณรัฐเกาหลีให้ดูรายชื่อได้ในวันที่ 9 ธ.ค. 2558 25 พ.ย. 2558

-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ ครั้งที่ 17 23 พ.ย. 2558

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 19 19 พ.ย. 2558

-- กระทรวงแรงงานไต้หวัน อนุญาตให้บริษัทจัดหางานไทยเป็นผู้มีสิทธิจัดส่งคนหางานไปทำงานในไต้หวันเพิ่มเติม จำนวน 20 บริษัท 10 พ.ย. 2558

-- อัตราค่าจ้างขั้นต่ำและอาหารของผู้ช่วยแม่บ้านในฮ่องกง 27 พ.ย. 2558

-- ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง พักใช้ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 2 บริษัท และบริษัทจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศขอรับใบอนุญาตจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศใหม่ จำนวน 2 บริษัท 19 ต.ค. 2558

-- ประชาสัมพันธ์ ข้อปฏิบัติสำหรับคนงานรับสัญญาจ้างเพื่อการเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี(EPS) 28 ต.ค. 2558

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในประเทศบรูไนกับนายจ้างบริษัท Teo & Sons Workshop ตำแหน่งช่างพ่นสี จำนวน 1 คน 21 ต.ค. 2558

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2558 ครั้งที่ 4 21 ต.ค. 2558

-- ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 20 ต.ค. 2558

-- 7 ข้อควรระวัง! ก่อนไปทำงานที่ประเทศมาเลเซีย 20 ต.ค. 2558

-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2558 ครั้งที่ 4 5 ต.ค. 2558

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในประเทศบรูไนกับนายจ้างบริษัท Manjung Workshop Sdn Bhd และ Teo Brother Motor Servicing 5 ต.ค. 2558

-- ประกาศ เรื่องการสิ้นสภาพเป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานไปทำงานต่างประเทศ 2 ต.ค. 2558
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>