ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจจุบันวันที่ : 4 พ.ค. 2559
-- ประกาศรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ(Special EPS-TOPIK)ครั้งที่19 22 เม.ย. 2559

-- ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย บริษัท ROTOL FOOD-CHAIN(M) SDN BHD 18 เม.ย. 2559

-- ประกาศรับสมัครพนักงานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ ตำแหน่ง Flight Stewardess จำนวน 40 คน เพื่อไปทำงานกับบริษัท Singapore Airlines Limited 12 เม.ย. 2559

-- ด่วน!! ประกาศแก้ไขเวลาการรายงานตัว...ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 20 8 เม.ย. 2559

-- ผลคะแนนผู้เข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 20 8 เม.ย. 2559

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 29 มี.ค. 2559

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 18 23 มี.ค. 2559

-- ประกาศ บัญชีส่วนผสมของยาที่ห้ามนำเข้าสู่ไต้หวัน (ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558) 23 มี.ค. 2559

-- หมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 20 18 มี.ค. 2559

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานต่างประเทศ กับบริษัท Singapore Airlines Limited ในตำแหน่ง Flight Stewardess จำวน 40 คน 17 มี.ค. 2559

-- ประชาสัมพันธ์ เรือง มาเลเซียปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำานแก่แรงงานต่างด้าว และค่าจ้างขั้นต่ำทั่วไป 17 มี.ค. 2559

-- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งวิธีการเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในประเทศสวีเดนและฟินแลนด์ 15 มี.ค. 2559

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปฏิรูปกฎหมายแรงงานในรัฐกาตาร์ ในปี 2558 7 มี.ค. 2559

-- !!ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฎิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2559 ครั้งที่ 1 4 มี.ค. 2559

-- เตือน แรงงานไทยแม้หายป่วยจากวัณโรคปอดแล้ว แต่ผลการตรวจปอดยังปรากฏจุดหรือร่องรอยที่เคยป่วย เสี่ยงถูกนายจ้างต่างประเทศส่งตัวกลับ 3 มี.ค. 2559
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>