ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจจุบันวันที่ : 30 ส.ค. 2558
-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท Formosa Heavy Industries Corporation 27 ส.ค. 2558

-- ประกาศรับสมัครทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี(EPS-TOPIK) ครั้งที่ 19 18 ส.ค. 2558

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระวังถูกหลอกลวงไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค 18 ส.ค. 2558

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง แรงงานต่างชาติที่เดินทางกลับประเทศ สามารถยื่นขอรับเงินประกันอุบัติเหตุจาการทำงานในสาธารณรัฐเกาหลี ได้ที่ประเทศของตนเอง 18 ส.ค. 2558

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานต่างประเทศกับบริษัท สิงคโปร์แอร์ไลน์ส จำกัด ตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน 28 ก.ค. 2558

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ศักยภาพของพ่อครัว/แม่ครัวไทย ในนิซีแลนด์ 20 ก.ค. 2558

-- ข่าวประชาสัมพันธ์....เรื่องสัญญาฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคของประเทศญี่ปุ่น 23 ก.ค. 2558

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระวังการถูกชักชวนให้เล่นการพนันและยาเสพติด 20 ก.ค. 2558

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายชื่อยาที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงผิดกฎหมายและห้ามนำเข้าไปในประเทศญี่ปุ่น 10 ก.ค. 2558

-- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง สมัครสมาชิกกองทุนฯ ให้สิทธิประโยชน์คุ้มค่า เมื่อประสบปัญหาหรือประสบอันตรายในการทำงานต่างประเทศ 9 ก.ค. 2558

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท Formosa Heavy Industries Corporation 9 ก.ค. 2558

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะของสิงคโปร์ 8 ก.ค. 2558

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศนิรโทษกรรมผู้พำนักอาศัยอย่างผิดกฎหมายในบาห์เรน 8 ก.ค. 2558

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในประเทศมาเลเซีย กับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. 2 ก.ค. 2558

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำในไต้หวัน 22 มิ.ย. 2558
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>