ข่าวประชาสัมพันธ์


-- ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2558 ครั้งที่ 2 2015-03-19

-- ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน บริษัท KAIFA INDUSTRY CO.,LTD. 2015-03-19

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท Tripod Technology Corporation 2015-03-16

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท KAIFA INDUSTRY CO.,LTD. 2015-03-16

-- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท KAIFA INDUSTRY CO., LTD 2015-03-12

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2558 ครั้งที่ 1 2015-03-06

-- ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ไม่ต่อใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศของบริษัทจัดหางานเอเชี่ยน เซอร์วิส จำกัด 2015-02-23

-- รัฐบาลมาเลเซียประกาศระงับใช้ระบบจัดการรวมศูนย์ข้อมูลสำหรับการนำเข้าแรงงานต่างชาติเป็นการชั่วคราว 2015-02-20

-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2558 ครั้งที่ 1 2015-02-19

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท Tripod Technology Corporation 2015-02-06

-- สรุปอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศกรมการจัดหางาน(ณ วันที่ 29 มกราคม 2558) 2015-01-29

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานกับนายจ้างมาเลเซีย บริษัท Millennium Foot Reflexology Sdn. Bhd. 2015-01-21

-- คำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ 2015-01-20

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิรัก 2015-01-20

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในประเทศมาเลเซีย กับนายจ้างบริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. 2015-01-20
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ] Next>>