ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจจุบันวันที่ : 25 พ.ค. 2559
-- ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฎิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น 23 พ.ค. 2559

-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 19 19 พ.ค. 2559

-- ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวันกับนายจ้างบริษัท Ming Cycle Industrial Co.,Ltd. ครั้งที่ 2 19 พ.ค. 2559

-- รายชื่อบริษัทจัดหางานที่ได้รับหนังสือรับรองเป็นองค์กรผู้ส่งคนหางาน ไปทางานต่างประเทศตามระบบโครงการฝึกงานและฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2559 18 พ.ค. 2559

-- ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2559 ครั้งที่ 3 เพศหญิง 16 พ.ค. 2559

-- ประกาศ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 19 11 พ.ค. 2559

-- ด่วน!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะ ครั้งที่ 10 7 พ.ค. 2559

-- ด่วน!! ประกาศแก้ไขเวลาการรายงานตัว...ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 20 8 เม.ย. 2559

-- ผลคะแนนผู้เข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 20 8 เม.ย. 2559

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานกับนายจ้างบริษัท CROWN EMIRATES COMPANY LTD. ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 29 มี.ค. 2559

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 18 23 มี.ค. 2559

-- ประกาศ บัญชีส่วนผสมของยาที่ห้ามนำเข้าสู่ไต้หวัน (ประกาศเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558) 23 มี.ค. 2559

-- หมายเลขผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี (EPS-TOPIK) ครั้งที่ 20 18 มี.ค. 2559

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานต่างประเทศ กับบริษัท Singapore Airlines Limited ในตำแหน่ง Flight Stewardess จำวน 40 คน 17 มี.ค. 2559

-- ประชาสัมพันธ์ เรือง มาเลเซียปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการอนุญาตทำานแก่แรงงานต่างด้าว และค่าจ้างขั้นต่ำทั่วไป 17 มี.ค. 2559
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ] Next>>