ข่าวประชาสัมพันธ์


-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง บริษัท FORMOSA HEAVY INDUSTRIES CORPORATION มีความประสงค์ขอจ้างแรงงานไทยโดยระบบรัฐจัดส่ง จำนวน 150 คน 2014-12-19

-- รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบให้เป็นสถานตรวจสุขภาพคนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2557) 2014-12-17

-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2557 ครั้งที่ 6 2014-12-15

-- หนังสือราชการ เรื่อง สัญญาจ้างแรงงานไทยในรัฐกาตาร์ฉบับภาษาไทย - อังกฤษ 2014-12-04

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในไต้หวัน ตำแหน่งพนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) กับบริษัท Victory Circuit Co., Ltd. 2014-11-28

-- ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเสียภาษีเงินได้ของแรงงานต่างชาติที่ทำงานในแอฟริกาใต้ 2014-11-26

-- ยกเลิกใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 2 บริษัท 2014-11-26

-- กระทรวงแรงงานไต้หวัน อนุญาตให้บริษัทจัดหางานไทยเป็นผู้มีสิทธิจัดส่งคนหางานไปทำงานในไต้หวัน เพิ่มเติม 2 บริษัท 2014-11-24

-- ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย บริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. ครั้งที่ 7 2014-11-19

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท BEA Threapy Sdn. Bhd. ครั้งที่ 6 2014-11-19

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2557 ครั้งที่5 2014-11-12

-- สำนักงานแรงงานในประเทศมาเลเซีย เตือนพนักงานนวดไทยอย่าหลงเชื่อนายหน้าเถื่อน 2014-11-03

-- จับชาวเกาหลีที่เป็นนักต้มตุ๋นโดยอ้างว่าสามารถ"ต่อระยะเวลาพำนักให้แรงงานต่างชาติ"ได้ 2014-11-03

-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2557 ครั้งที่5 2014-10-30

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในไต้หวัน ตำแหน่งพนักงานผลิตวงจรไฟฟ้า(PCB) กับบริษัท Tripod Technology Corporation จำกัด 2014-10-24
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>