ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจจุบันวันที่ : 27 ก.พ. 2560
-- ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท Tripod Technology Corporation 20 ก.พ. 2560

-- ประกาศหมายเลขผู้มีสิทธิทดสอบภาษาเกาหลี (Point System) ครั้งที่ 2 31 ม.ค. 2560

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ใบอนุญาตทำงานในสาธารณรัฐมัลดิฟส์ 10 ม.ค. 2560

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 21 21 ธ.ค. 2559

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ไต้หวันปรับขึ้นเบี้ยประกันภัยแรงงานตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 19 ธ.ค. 2559

-- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา และอเมริกากลาง หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ลำบาก เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมืองที่สถานการณ์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 9 ธ.ค. 2559

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สาธารณรัฐเกาหลีส่เสริมให้ชาวต่างชาติที่พำนักอย่างผิดกฏหมายในสารธารณรัฐเกาหลีให้แจ้งการเดินทาออกนอกประเทศด้วยความสมัครใจ 7 ธ.ค. 2559

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อจำกัดในการเข้าไปทำงานนวดในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป(อียู) 7 ธ.ค. 2559

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ปัญหาและอุปสรรคของแรงงานไทยที่ไปทำงานในประเทศกาตาร์ 7 ธ.ค. 2559

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบ ระบบ Point System ครั้งที่ ๑ 30 พ.ย. 2559

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ยาเสพติดในไต้หวัน 24 พ.ย. 2559

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศญี่ปุ่น ประจำปีงบประมาณญี่ปุ่น 2559 24 พ.ย. 2559

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระวังถูกหลอกไปค้าประเวณีในประเทศโอมาน 7 พ.ย. 2559

-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะ ระบบ Point System ครั้งที่ 1 26 ต.ค. 2559

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn.Bhd. และบริษัท BEA Therapy Sdn.Bhd. 28 ต.ค. 2559
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ] Next>>