ข่าวประชาสัมพันธ์


-- ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างมาเลเซีย บริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. ครั้งที่3 2014-07-18

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในประเทศมาเลยเซียกับนายจ้างบริษัท BEA Threapy Sdn. Bhd. 2014-07-18

-- ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน กับนายบริษัท Min Rong Yuan Business จำกัด 2014-07-18

-- ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน กับนายบริษัท KAIFA INDUSTRY CO.,LTD 2014-07-18

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2557 ครั้งที่ 3 2014-07-10

-- ประกาศรับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)" ครั้งที่ 6 2014-07-04

-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2557 ครั้งที่ 3 2014-07-01

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รัฐบาลประกาศบังคับใช้กฎหมายอาญาอิสลาม 2014-07-01

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กับนายจ้างบริษัท Royal Touch Spa (เพิ่มเติม) 2014-06-24

-- สถานการณ์ความไม่สงบในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย 2014-06-16

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในประเทศกาตาร์ กับนายจ้างบริษัท TOYO-THAI CORPORATION PUBLIC COMPANY LOIMITED-QATAR BRANCH ครั้งที่ 5 2014-06-16

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในต่างประเทศ ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ของบริษัท EVA Airways Corporation จำกัด 2014-06-12

-- รายชื่อบริษัทจัดหำงานที่ได้รับหนังสือรับรองเป็นองค์กรผู้ส่งคนหางาน ไปทำงานต่างประเทศตามระบบโครงการฝึกงานและฝึกปฏิบัติงานทางด้านเทคนิค 2014-06-09

-- สถานการณ์ความไม่สงบในสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย 2014-05-30

-- เตือนแรงงานไทยให้ทำงานตามภาคธุรกิจ ตำแหน่งงาน และนายจ้างที่ระบุไว้ในใบอนุญาตการทำงานเท่านั้น 2014-05-30
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] Next>>