ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจจุบันวันที่ : 22 เม.ย. 2558
-- ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศบรูไนกับนายจ้างบริษัท Teo & Sons Workshop 21 เม.ย. 2558

-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2558 ครั้งที่ 2 16 เม.ย. 2558

-- ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างไต้หวัน บริษัท Formasa Heavy Industries Corparation 10 เม.ย. 2558

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท Tripod Technology Corporation 16 มี.ค. 2558

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท KAIFA INDUSTRY CO.,LTD. 16 มี.ค. 2558

-- รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท KAIFA INDUSTRY CO., LTD 12 มี.ค. 2558

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2558 ครั้งที่ 1 6 มี.ค. 2558

-- ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่อง ไม่ต่อใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานต่างประเทศของบริษัทจัดหางานเอเชี่ยน เซอร์วิส จำกัด 23 ก.พ. 2558

-- รัฐบาลมาเลเซียประกาศระงับใช้ระบบจัดการรวมศูนย์ข้อมูลสำหรับการนำเข้าแรงงานต่างชาติเป็นการชั่วคราว 20 ก.พ. 2558

-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2558 ครั้งที่ 1 19 ก.พ. 2558

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท Tripod Technology Corporation 6 ก.พ. 2558

-- สรุปอัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศกรมการจัดหางาน(ณ วันที่ 29 มกราคม 2558) 29 ม.ค. 2558

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานกับนายจ้างมาเลเซีย บริษัท Millennium Foot Reflexology Sdn. Bhd. 21 ม.ค. 2558

-- คำสั่งกระทรวงแรงงาน เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ 20 ม.ค. 2558

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิรัก 20 ม.ค. 2558
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ] Next>>