ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจจุบันวันที่ : 28 ส.ค. 2559
-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท Ancient Thai Bodywork Therapy Sdn.Bhd. และบริษัท BEA Therapy Sdn.Bhd. 24 ส.ค. 2559

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานการณ์คนไทยถูกปฏิเสธเข้าเมืองเกาหลีใต้ 24 ส.ค. 2559

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การตัดสินใจก่อนไปทำงานในประเทศกาตาร์ ตำแหน่งช่างก่อสร้างโครงการพื้นฐาน 24 ส.ค. 2559

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระวังถูกหลอกให้สมัครเรียนภาษาเกาหลี 16 ส.ค. 2559

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระวังถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศ 16 ส.ค. 2559

-- ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2559 ครั้งที่ 4 17 ส.ค. 2559

-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 20 10 ส.ค. 2559

-- รายชื่อคนงานเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 10 ส.ค. 2559

-- กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ(Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ 20 28 ก.ค. 2559

-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี ระบบ Point System ครั้งที่ 1 13 ก.ค. 2559

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานการณ์เหตุกราดยิบริเวณย่านการค้าใจกลางกรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล 8 ก.ค. 2559

-- ประกาศผลการคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท Rotol Food-Chain (M) Sdn Bhd 30 มิ.ย. 2559

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือน...ก่อนตัดสินใจไปทำงานในคาซัคสถาน 21 มิ.ย. 2559

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 19 22 มิ.ย. 2559

-- ประชาสัมพันธ์ เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนกรณีสมาชิกกองทุนประกันภัยแรงงานไต้หวันเสียชีวิต 14 มิ.ย. 2559
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ] Next>>