ข่าวประชาสัมพันธ์


-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn. Bhd. 2014-04-21

-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2557 ครั้งที่ 2 2014-04-18

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในประเทศกาตาร์ กับนายจ้างบริษัท TOYO-THAI CORPORATION PUBLIC COMPANY LOIMITED-QATAR BRANCH 2014-04-11

-- ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศกาตาร์ บริษัท TOYO-THAI CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED-QATAR BRANCH ครั้งที่ 5 2014-04-01

-- ประชาสัมพันธ์เกียวกับการรับสมัครผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM 2014-03-14

-- เตือนแรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ 2014-03-10

-- กรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซียจะดำเนินการตรวจเข้มการเข้าเมืองของชาวต่างชาติ 2014-02-21

-- รายชื่อโรงเรียนเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) 2014-02-21

-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2557 ครั้งที่ 1 (เพิ่มเติม) 2014-02-17

-- ประกาศผลการเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครโดยวิธีการสุ่มเรียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ภายใต้โครงการ "ความร่วมมือไทย-อิสราเอลเพื่อการจัดหางาน(Thailand-Israel Cooperation on th Placement of Workers:TIC)" ครั้งที่ 5 2014-02-17

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในประเทศการ์ต้า กับนายจ้างบริษัท TOYO-THAI CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED-QATAR BRANCH 2014-02-07

-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2557 ครั้งที่ 1 2014-02-07

-- ตารางเปรียบเทียบอัตราการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมจัดหางานและการหักเงินจากเงินเดือน ของคนงานไทยที่เดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ TIC 2014-02-03

-- คณะกรรมการการแรงงานไต้หวัน(CLA) อนุญาตให้บริษัทจัดหางานไทยเป็นผู้มีสิทธิจัดส่งคนหางานไปทำงานในไต้หวันเพิ่มเติม 4 บริษัท ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2556 2014-01-10

-- ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท Tripod Technology Corporation จำกัด และบริษัท Victory Circuit จำกัด 2014-01-07
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] Next>>