ข่าวประชาสัมพันธ์


-- กระทรวงแรงงานไต้หวัน อนุญาตให้บริษัทจัดหางานไทยเป็นผู้มีสิทธิจัดส่งคนหางานไปทำงานในไต้หวัน เพิ่มเติม 11 บริษัท 2014-10-22

-- รายชื่อโรงเรียนเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จำนวน 15 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2557) 2014-10-22

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เหตุการณ์ระเบิดในย่านจาลาน บูกิต บินตัง ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 2014-10-10

-- ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2557 ครั้งที่ 5 2014-10-09

-- ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย บริษัท BEA Therapy Sdn. Bhd. ครั้งที่ 5 2014-10-09

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานต่างประเทศ กับนายจ้างบริษัท เกาหลีแอร์ไลน์ จำกัด 2014-10-09

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท BEA Threapy Sdn. Bhd. 2014-10-08

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากประวัติการทำงาน (Resume of Curriculum Vitae) และมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทาง Skype กับนายจ้างบริษัท Sand China Limited มาเก๊า เพื่อไปทำงานในมาเก๊า 2014-10-06

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ "การประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกง" 2014-10-03

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานด้านเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM ปี 2557 ครั้งที่4 ศูนย์สอบที่ 1 กรุงเทพมหานคร 2014-09-26

-- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมาตราการดำเนินงานเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 2014-09-26

-- ประกาศรับสมัครคนหางาน ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน จำนวน 100 อัตรา เพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท EVA Airways Corporation จำกัด 2014-09-24

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในมาเก๊า กับนายจ้างบริษัท Sands China Limited 2014-09-23

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นเรื่องร้องทุกข์ของแรงงานต่างชาติในประเทศมาเลเซีย 2014-09-19

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รัฐบาลมาเลเซียเริ่มใช้ระบบจัดการรวมศูนย์ข้อมูลสำหรับการนำเข้าแรงงานต่างชาติ (FWCMS) 2014-09-17
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>