ข่าวประชาสัมพันธ์

ปัจจุบันวันที่ : 15 ก.พ. 2559
-- ประกาศ..กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลี กรณีพิเศษ(Special-EPS TOPIK) ครั้งที่ 18 10 ก.พ. 2559

-- ประกาศเปิดรับสมัครสอบภาษาเกาหลี(EPS-TOPIK) ครั้งที่ 20 (เฉพาะภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น) วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2559 9 ก.พ. 2559

-- รายชื่อคนงานเดินทางไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 งานอุตสาหกรรม 19 คน ก่อสร้าง 10 คน 9 ก.พ. 2559

-- ประกาศสำนักงานทะเบียนจัดหางานกลาง เรื่องไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 1 บริษัท,ยกเลิกใบอนญาตจัดหางานให้คนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 4 บริษัท และบริษัทจัดหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศย้ายสำนักงาน 3 บริษัท 5 ก.พ. 2559

-- บริษัท Venetian Macau มีความประสงค์ขอจ้างแรงงานไทย จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 40 อัตรา 4 ก.พ. 2559

-- บริษัท MGM MACAU มีความประสงค์ขอจ้างแรงงานไทย จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 40 อัตรา 4 ก.พ. 2559

-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2559 ครั้งที่ 1 5 ก.พ. 2559

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยกเลิกรัฐบัญญัติเกี่ยวกับนักเต้นคาบาเรต์ 5 ก.พ. 2559

-- ข้อคิด...คำคม..ธรรมะ..คนทำงานไกลบ้าน บทสวดก่อนนอนและการเจริญเมตตา...การเจริญเมตตาคือการที่มีจิตประกอบ 4 ประการคือ จิตประกอบด้วยความเมตตา..กรุณา..มุทิตา..อุเบกขา 21 ม.ค. 2559

-- โครงการ"การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (TOCFL/CCCC) ของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2559 12 ม.ค. 2559

-- เอกสารประชาสัมพันธ์การสอบวัดความรู้ภาษาจีน(TOCFL) สำหรัผู้ที่สนใจไปงานในไต้หวัน 7 ม.ค. 2559

-- ประกาศผลการทดสอบทักษะ ครั้งที่ 9 25 ธ.ค. 2558

-- รายชื่อคนงานที่รับ CCVI และ CID สำหรับคนงานที่จะเดินทางไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้(UPDATE 25/12/2015) 25 ธ.ค. 2558

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานในประเทศบรูไนกับนายจ้างบริษัท Bee Seng Airconditioning & Engineering Sdn Bhd. 16 ธ.ค. 2558

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความสามารถภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ(Special EPS - TOPIK) ครั้งที่ 17 14 ธ.ค. 2558
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ] Next>>