ข่าวประชาสัมพันธ์


-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การยื่นเรื่องร้องทุกข์ของแรงงานต่างชาติในประเทศมาเลเซีย 2014-09-19

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รัฐบาลมาเลเซียเริ่มใช้ระบบจัดการรวมศูนย์ข้อมูลสำหรับการนำเข้าแรงงานต่างชาติ (FWCMS) 2014-09-17

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท Ming Rong Yuan Business จำกัด 2014-09-17

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2557 ครั้งที่ 4 ศูนย์สอบที่ 3 จังหวัดขอนแก่น 2014-09-17

-- รายชื่อโรงเรียนเอกชนที่ได้รับมอบหมายให้เป็นสถานฝึกอบรมภาษาและวัฒนธรรมสำหรับคนหางานที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ (EPS) จำนวน 16 แห่ง(ล่าสุด) 2014-09-12

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2557 ครั้งที่ 4 ศูนย์สอบที่ 2 จังหวัดเชียงราย 2014-09-10

-- ประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างประเทศมาเลเซีย บริษัท Therapy Sdn. Bhd. ครั้งที่ 4 2014-09-09

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานประเทศมาเลเซียกับนายจ้างบริษัท Therapy Sdn. Bhd. 2014-09-09

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุในเยอรมนี 2014-09-03

-- ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง เตือนคนหางานอย่าหลงเชื่อสาย/นายหน้าชักชวนไปทำงานก่อสร้างที่จังหวัดฟุคุชิมะ 2014-09-01

-- ผังที่นั่งสอบ IM ครั้งที่ 4 ปี 2557 ทั้ง 3 ศูนย์สอบ 2014-08-29

-- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM ปี 2557 ครั้งที่ 4 2014-08-29

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อไปทำงานในไต้หวัน กับนายจ้างบริษัท KAIFA INDUSTRY CO.,LTD. 2014-08-27

-- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปทำงานประเทศมาเลเซีย กับบริษัท VYV Wellness Retreat Sdn. Bhd. 2014-08-25

-- คณะกรรมการการแรงงานไต้หวัน(CLA) อนุญาตให้บริษัทจัดหางานไทยเป็นผู้มีสิทธิจัดส่งคนหางานไปทำงานในไต้หวันเพิ่มเติม 5 บริษัท ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2557 2014-08-20
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] Next>>