ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี

	วารสารแรงงาน
ศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ
ศูนย์ดำรงธรรม ร้องทุกข์/ร้องเรียน

สารคดีชุดแรงงานไทยไปอาเซียน


สารคดีชุด "แรงงานไทยไปอาซียน" (ตอนที่ 1 - 4)

!!! ประกาศเตือน..คนหางานที่สมัครไปทำงานเกาหลีในระบบ EPS อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างเป็นตัวแทนกรมการจัดหางานหากมีข้อสงสัยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่งไปทำงานสาธารณรัฐเกาหลี สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทร 0-2245-9429 0-2245-6761 Fax 0-2245-6717

ประชาสัมพันธ์

 

งานจัดส่งโดยรัฐ2

taiwan สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศได้จัดฝึกอบรมคนหางานตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ กลุ่มที่ 3 รุ่นที่ 5 – 6 จำนวน 100 คน ระหว่างวันที่ 17 – 23 มกราคม 2558 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด นายชาติชาย เกตุพรหม ให้เกียรติในการเปิดและปฐมนิเทศให้กับผู้เข้ารับการอบรม

รูปกิจกรรม...
taiwan สำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศได้จัดฝึกอบรมคนหางานตามโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานไทยตามความต้องการของตลาดแรงงานไทยไปต่างประเทศ รุ่นที่ ๑ – ๒ จำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ และรุ่นที่ ๓ – ๔ จำนวน ๑๐๐ คน ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๑ มกราคม ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยจัดฝึกอบรมให้กับคนหางานที่ผ่านการสัมภาษณ์หรือทำสัญญาจ้างแล้วหรืออยู่ระหว่างรอการเดินทางไปทำงานภาคเกษตรในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการความร่วมมือไทย – อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand – Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC)

รูปกิจกรรม...
taiwan วันที่ 26 ธันวาคม 2557 นางสาวสุมล ถาวรวสุ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ผู้แทนกรมการจัดหางานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou)เพื่อช่วยเหลือหญิงไทยไปต่างประเทศผ่านเว็ปไซต์ WWW.YINGTHAI.NET โดยมีหน่วยงานร่วมลงนามทั้งหมด 9 หน่วยงาน ณ.ห้องราชา 1 โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ

รูปกิจกรรม...
 

งานจัดส่งโดยรัฐ

taiwan im eps
โครงการจ้างตรง : ไต้หวัน ตำแหน่งงานประเทศญี่ปุ่น โครงการ EPS : เกาหลี
tic register register2
โครงการ TIC : อิสราเอล ตำแหน่งงานประเทศบรูไน ตำแหน่งงานประเทศมาเลเซีย
 
เตือนภัย!!! แรงงานถูกหลอกจะได้ไปทำงานต่างประเทศโดยหลอกผ่านทางเฟสบุ๊ค


เว็ปสอนภาษาเกาหลี สำหรับผู้ประสงค์ไปทำงานประเทศเกาหลีใต้


New! ช่องทางการแสดงความคิดเห็น/ร้องทุกข์ ของสมาชิกกองทุนฯ

สถิติคนหางานว่างงาน ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศ

(อัพเดททุกวันศุกร์แต่ละสัปดาห์)

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558


 

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำตามประกาศกรมการจัดหางานของแต่ละประเทศ

ประกาศคำเตือน

 

บริษัทจัดหางาน

ค้นหารายชื่อบริษัทจัดหางาน

พักใช้ใบอนุญาตจัดหางาน

# ยกเลิกใบอนุญาติจัดหางานให้คนหางานไปทำงานต่างประเทศ จำนวน 2 บริษัท

# ใบอนุญาตจัดหางานให้คนหางานไปทำงานต่างประเทศสิ้นสภาพ จำนวน 2 บริษัท

# การเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนของบริษัทจัดหางาน 2 บริษัท

>> ดูทั้งหมด

 

ตรวจสุขภาพ

รายชื่อสถานพยาบาลที่ได้รับความเห็นชอบให้ตรวจสุขภาพคนหางานที่จะไปทำงานต่างประเทศ
(ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2557)

ประเทศที่กำหนดโรค/สารต้องห้าม มีดังนี้ไต้หวัน

     1. กามโรค(ซิฟิลิส) รวมถึงได้รับการรักษาแล้ว ผล TPHA บวก
     2. วัณโรค รวมถึงกรณีปอดเป็นจุด ปอดผิดปกติมีแผลเป็นเนื่องจากเคยเป็นและรักษาหายแล้ว
     3. เอดส์
     4. พยาธิ (ยกเว้นพยาธิในลำไส้จะอนุญาตให้อยู่รักษาในไต้หวันภายในเวลา 1 เดือน)
     5. มาเลเรีย
     6. Phentenmine ในยาหรืออาหาร
     7. โรคเรื้อน
     8. อาการทางจิต

     9. การตั้งครรภ์

     10.หัด และหัดเยอรมัน

ฮ่องกง

     1. กามโรค(ยกเว้นได้รับการรักษาแล้ว)
     2. วัณโรค
     3. ไวรัสตับอักเสบ A.B.C
     4. เอดส์
     5. พยาธิ
     6. การตั้งครรภ์
     7. โรคอื่นๆ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง

ไซปัน

     1. เอดส์
     2. วัณโรค
     3. โรคติดต่อร้ายแรงอื่น

ซาอุดิอารเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ กาตาร์ โอมาน คูเวต และบาห์เรน

   1. โรคติดต่อ
       1.1 โรคเอดส์
       1.2 ไวรัสตับอักเสบ บี และซี
       1.3 โรคเท้าช้าง มาเลเรีย
       1.4 โรคเรื้อน
       1.5 วัณโรค, ฝีในปอด
       1.6 กามโรค เช่น ซิฟิลิส

   2. โรคไม่ติดต่อ
       2.1 โรคไตเรื้อรัง
       2.2 โรคตับเรื้อรัง
       2.3 โรคหัวใจ
       2.4 โรคเครียด
       2.5 โรคเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมได้
       2.6 โรคมะเร็ง
       2.7 โรคจิต, วิกลจริต
       2.8 พิการอื่นๆ เช่น ตาบอดสี (สำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถ) หูหนวก เป็นต้น
       2.9 การตั้งครรภ์ (จะต้องมีการตรวจร่างกายคนงานหญิงทุกคนที่จะเข้าไปทำงาน)

ลิเบีย

     1. ซิฟิลิส ตรวจโดย VDRL
     2. เอดส์ (HIV)
     3. ตรวจอุจาระ โดยวิธี Stool RIB
     4. ตรวจปัสสาวะ (Urine)
     5. วัณโรค
     6. ไวรัสตับอักเสบทุกประเภท (Hepatitis Virus)

สิงคโปร์

     1. กามโรค(ยกเว้นได้รับการรักษาแล้ว)
     2. วัณโรคปอด
     3. ไวรัสตับอักเสบ บี
     4. เอดส์

กรีซ

     1. เอดส์
     2. อหิวาตกโรค
     3. มาเลเรีย

อิสราเอล

     1. วัณโรค
     2. ไวรัสตับอักเสบ บี ซี
     3. ซิฟิลิส
     4. กามโรค
     5. เอดส์

ญี่ปุ่น

   1. โรคระบาดจำพวกที่ 1 และ 2 ห้ามเข้าเมือง
       1.1 ไข้เลือดออกจากเชื้อไวรัสอีโบล่า
       1.2 ไข้เลือดออกจาก Crimena congo
       1.3 ไข้ทรพิษ
       1.4 ไข้เลือดออกจากอเมริกาใต้
       1.5 โรคกาฬโรค
       1.6 ไข้ Malburg
       1.7 ไข้ Lassa
       1.8 โรคปอลิโอ
       1.9 โรควัณโรค
       1.10 โรคคอตีบ
       1.11 โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันชนนิดรุนแรง(SARS)(เฉพาะที่เกิดจากเชื้อโรค SARS Coronavu=irus)
       1.12 ไข้หวัดนก (H5N1) โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ฯลฯ และผู้อยู่ในข่ายเป็นผู้ป่วยด้วยโรคระบาดที่รัฐบาลญี่ปุ่นระบุ หรือผู้ที่พบว่ามีอาการของโรคระบาดชนิดใหม่อื่นๆ

   2. โรคระบาดจำพวกที่ 3 และ 4 แม้ว่าไม่ได้ถูกกำหนดเป็นโรคต้องห้ามแต่ชาวต่างชาติที่ป่วยเป็นโรคดังกล่าวอาจถูกกักกันห้ามเข้าประเทศได้
       2.1 โรคอหิวาตกโรค
       2.2 โรคบิดชิเกล่า (Shigellosis)
       2.3 โรคอิโคไล E.Coli
       2.4 ไข้รากสาด,ไข้ไทฟอยด์
       2.5 ไข้รากสาดน้อย
       2.6 ไวรัสตับอักเสบ E
       2.7 ไวรัสตับอักเสบ A
       2.8 ไข้เหลือง
       2.9 ไข้คิว (Q Fever,Query Fever)
       2.10 โรคสุนัขบ้า
       2.11 โรคแอนแทรก (Anthrax)
       2.12 ไข้หวัดนก ยกเว้น H5N1
       2.13 โบทูลิซึม (Botulism)
       2.14 มาลาเรีย
       2.15 โรคทูลารีเมีย (Tularemia) หรือไข้กระต่าย

สาธารณรัฐเกาหลี

     1. โรคไวรัสตับอักเสบบี
     2. โรคเอดส์
     3. โรคกามโรค ได้แก่ โรคซิฟิลิส
     4. โรควัณโรค
     5. โรคเท้าช้าง
     6. กระดูกสันหลังคด, นิ้วมือนิ้วเท้าขาด, กระดูกแขนขาโก่ง
     7. โรคหัวใจทุกชนิด
     8. โรคคุดทะราด
     9. โรคเบาหวาน
     10. โรคความดันโลหิตสูง
     11. โรคไต
     12. โรคตับ
     13. โรคจิต, โรคประสาท
     14. ตาบอดสี, สายตาสั้น (ไม่เกิน 400)
     15. หูตึง
     16. โรคเลือด

มาเลเซีย

     1. เอดส์ HIV
     2. วัณโรค
     3. โรคเรื้อน
     4. กามโรค
     5. โรคลมบ้าหมู ลมชัก (Epilepsy)
     6. โรคประสาท (Psychiatric IIness)
     7. สารเสพติดในปัสสาวะ
     8. การตั้งครรภ์
     9. ไวรัสตับอักเสบบ B (Hepatitis B)
     10. มาลาเรีย (Malaria)
     11. มะเร็ง (Cancer)
     12. ความดันโลหิตสูง (Hypertension)
       - มีระดับการบีบของหัวใจมากกว่าหรือเท่ากับ 180 ปรอทมิลิเมตร
       - มีระดับการพองตัวของหัวใจมากกว่าหรือเท่ากับ 110 ปรอทมิลิเมตร
     13. เบาหวาน
       - มีระดับน้ำตาลในเลือดขณะอดอาหารน้อยกว่า 11.0 mmol/L
       - มีค่าฮีโมโกบิน เอวันซี (Haemoglobia A1C) น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์
     14. โรคหัวใจ(Heart Diseases)
     15. โรคหืด (Asthma)
     16. โรคไต (Kidney Diseases)
     17. โรคแผลกระเพาะอาหารทะลุ (Peptic Ulcer)
*แรงงานต่างชาติที่ผ่านการตรวจกับสถานพยาบาลในสังกัด FOMEMA และพบว่ามีโรคใดโรคหนึ่งในรายการ จะไม่ได้รับการอนุมัติการจ้างงานโดยกรมตรวจคนเข้าเมืองมาเลเซีย

แนะนำให้เข้าใช้เว็บผ่าน Browser Firefox FFหรือ Internet Explorer9IE9จะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
และควรติดตั้ง adobe readerarเพื่อใช้ในการอ่านประกาศต่างๆ