ดาวน์โหลด

 แบบฟอร์มการรับรองประสบการณ์ทำงาน

 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้สมัคร IM

 ตารางกรอกรายชื่อสำหรับรับสมัคร IM (สำหรับสำนักจัดหางานทุกจังหวัด)

 แบบฟอร์มขอให้แก้ไข/ยกเลิกข้อมูล (ของศูนย์ทะเบียนคนหางานฯ)

 โฟลเดอร์FEA(สำหรับแก้ปัญหาโปรแกรม สรต. โดยทำการแตกไฟล์ที่ดาวโหลดแล้วนำโฟลเดอร์ FEA ทั้งโฟลเดอร์ไปไว้ใน ไดร์ฟ C:)

 สถิติการจัดส่งแรงงานไทยปี 2554

 ไฟล์DOE19.exe

 แบบฟอร์มใบสมัครงานเพื่อยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกจากนายจ้างมาเก๊าโดยวิธีสัมภาษณ์

 แบบลงทะเบียนคนหางาน

 แบบลงทะเบียนไต้หวัน (ระบบจ้างตรง)

 โครงการ "ความร่วมมือ ไทย-อิสราเอลฯ (TIC)"
         -  ใบสมัครโครงการ
         -  การรับสมัคร
         -  คู่มือการรับสมัครโครงการ
         -  แบบรายงานผลการรับสมัคร

 แบบฟอร์มสัญญาจ้าง
         -  สัญญาจ้างกลาง
         -  ประเทศสิงคโปร์
         -  ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรทส์
         -  ประเทศคูเวต
         -  ประเทศโอมาน
         -  ประเทศซาอุดิอาระเบีย
         -  ประเทศกาตาร์
         -  ประเทศมาเลเซีย
         -  ประเทศลิเบีย
         -  ประเทศฮ่องกง

 ตัวอย่างเอกสาร
         -  Demand Letter
         -  Employment Contract
         -  Power of Attorney

  เอกสารโครงการ IM
         -  แบบฝึกหัดภาษาญี่ปุ่น
         -  แบบลงทะเบียนโครงการ IM
         -  รายงานพิเศษ -IM แนะแนวไปทำงานญี่ปุ่น

 โปรแกรม Smart Card

 ฟอนต์ราชการไทย (SIPA)

 วิธีการAdd Printer

 FEA20

 TeamViewer